Browsing: cướp

Cuối năm 1984, huyện Tân Phú (nay là Định Quán và Tân Phú) của tỉnh Đồng Nai liên tiếp xảy nhiều vụ đe dọa tống tiền, vàng. Nhóm gây án xưng danh là đảng cướp Hắc Long (Rồng Đen).